آخرين مهلت دفاع براي دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۳

بسمه تعالی

قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

 آخرين مهلت دفاع براي دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۳ و همچنین آن دسته از دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري كه مايل به دفاع در ترم دوم سال تحصيلي ۹۶-۹۵ مي باشند، روز پايان امتحانات (تاريخ ۹۶/۰۴/۰۱) مي باشد.

لازم به ذكر است كه اين تاريخ توسط تحصیلات تکمیلی دانشگاه تنظیم شده و به هیچ عنوان تمديد نخواهد شد.

با تشکر فراوان

مسعود عطاپور

سرپرست تحصیلات تکمیلی دانشکده