ارتقاء جناب آقای دکتر رئیسی به مرتبه استادی

با کمال مسرت، ارتقای علمی جناب آقای دکتر رئیسی را به مرتبه استادی تبریک عرض نموده و سلامت و تداوم موفقیت های علمی ایشان را از خداوند متعال خواستاریم.