ارتقاء جناب آقای دکتر منیرواقفی به مرتبه استادی

 

با کمال مسرت، ارتقای علمی جناب آقای دکتر منیرواقفی را به مرتبه استادی تبریک عرض نموده و سلامت و تداوم موفقیت های علمی ایشان را از خداوند متعال خواستاریم.