اساتید برجسته دانشکده مهندسی مواد جزء یک درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمی جهان

 

شاهد فصل جدیدی از موفقیتهای چشمگیر دانشکده مهندسی مواد در عرصۀ علم و فناوری هستیم. به ثمر نشستن حماسه‌ای ماندگار که  دستاوردهای عظیم برای دانشکده در پی دارد و باعث افتخار همه اعضای آن است.

رییس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان ، اسامی هفت نخبه علمی دانشگاه صنعتی اصفهان که بر مبنای داده های پایگاه طلایه داران علم تامسون رویترز ISI ، در زمره یک درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمی جهان قرار گرفته اند را اعلام نمود:

چهار استاد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان آقایان

دکتر عباس نجفی زاده

دکتر محمدحسین فتحی

دکتر محمدحسین عنایتی

دکتر محمدرضا طرقی نژاد

 اساتید برجسته دانشکده مهندسی مواد هستند که در فهرست یک درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمی جهان قرار گرفته اند.