دکتر علی اشرفی

دکتر علی اشرفی

رتبه علمی:

استادیار

تلفن:

۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۴۷

فکس:

۰۳۱-۳۳۹۱۲۷۵۲

ایمیل:

Ashrafi{at}cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

http://Ashrafi.iut.ac.ir

--------

-------
 

----

 

--------

 

--------