اصلاحيه فوري

قابل توجه دانشجويان تحصيلات تكميلي

 

با توجه به فرارسيدن زمان امتحانات   آن دسته از دانشجوياني كه بدهي مالي به دانشگاه دارند هرچه سريعتر تا تاريخ ۹۳/۱۰/۸ بدهي خود را تسويه نمايند. لازم به ذكر است اجازه شركت در جلسه امتحان لزوما پرداخت بدهي مي باشد. لذا خواهشمنداست جهت پيشگيري از عواقب بعدي ، هرچه سريعتر نسبت به پرداخت و تسويه حساب خود اقدام فرمائيد.

 

 

                                                                                                               با تشكر

                                                                                                                 دفتر تحصيلات تكميلي دانشكده