اطلاعيه ثبت مطالعه آزاد،كارآموزي و پروژه

 

دانشجويان محترم در صورتي كه تمايل به ثبت مطالعه آزاد، كارآموزي، يا ثبت و تمديد پروژه در تابستان ۹۳ را داريد، خواهشمند است اسامي خود را تا تاريخ ۹۳/۳/۲۵ به دفتر آموزش دانشكده تحويل دهيد.

***نكته : تمديد پروژه براي كساني است كه هيچ درس ديگري جهت فارغ التحصيلي ندارند و فقط مي خواهند پروژه آنها تا شهريورماه ادامه داشته باشد.

آموزش دانشكده مهندسي مواد