اطلاعيه جهت دانشجويان دكتري متقاضي وام

                                                                                                                                     اطلاعيه فوري- فوري

                                              

قابل توجه دانشجويان دكتري

 

دانشجويان دكتري كه درخواست وام به دفترتحصيلات تكميلي دانشكده داده اند،تا تاريخ ۲۶ بهمن فرصت دارند كه به اداره رفاه دانشجويان مراجعه نمايند.

 

 

                                                                                                                                  با تشكر

                                                                                                                      دفتر تحصيلات تكميلي دانشكده