اطلاعیه مهم ***حذف درس نفوذ***

اطلاعیه مهم
درس نفوذ از لیست دروس ارایه شده در ترم ۹۸-۲ حذف شد. لطفا دانشجویان متقاضی این درس، در دروس جایگزین ثبت نام کنند.
با تشکر