اعتبار شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

 

به اطلاع میرساند طرح های تخفیف بهار ۹۸- ویژه اعضای هیئت علمی سراسر کشور و اعضای باشگاه مشتریان، برای دریافت خدمات آزمایشگاهی از همه مراکز عضو (قطعی و آزمایشی) شبکه فعال شده است.

مهلت ثبت نام اشخاص تا ۳۱ خرداد ۹۸ است.

- به هر عضو هیئت علمی، ۳۰ میلیون ریال اعتبار با ۳۰ درصد تخفیف تخصیص داده میشود.

- به هر عضو باشگاه مشتریان شبکه، ۱۰ میلیون ریال اعتبار با ۲۰ درصد تخفیف تخصیص داده میشود.

فایل راهنمای ثبت نام طرح های تخفیف  در صفحه مربوطه موجود است:

https://labsnet.ir/page/2178

در صورت هر گونه سوال به دفتر پژوهشي دانشكده مواد مراجعه فرماييد.