انتخاب جناب آقای دکتر شمعانیان به عنوان پژوهشگر برتر استان

 

انتخاب شایسته جناب آقای دکتر شمعانیان به عنوان پژوهشگر برتر استان در یازدهمین جشواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده ۱۳۹۴ را به اعضای دانشکده مهندسی مواد و بالاخص به ایشان تبریک گفته و موفقیت، سلامتی و دوام توفیقات روز افزون را برای ایشان از خداوند متعال مسئلت می نماییم.