** برگزاري كارگاه ايمني و بهداشت عمومي**

قابل توجه دانشجويان  تحصيلات تكميلي ورودي

به اطلاع ميرساند كارگاه ايمني و بهداشت عمومي روز پنج شنبه ۹۶/۰۹/۲۳  ساعت ۸.۳۰ در تالار شيخ بهايي دانشگاه برگزار مي شود

شركت كليه دانشجويان ورودي ۹۶ كارشناسي ارشد و دكتري  در اين كارگاه الزامي مي باشد.