&& بسيار مهم در خصوص ثبت نام درس مطالب ويژه دوره كارشناسي ارشد &&

با سلام

به اطلاع مي رساند درس مطالب ويژه كارشناسي ارشد در ترم ۱-۹۷ منحصرا براي دانشجويان گرايش خوردگي  مي باشد .لذا از دانشجويان گرايش هاي ديگر خواهشمند است نسبت به عدم ثبت اين درس دقت فرماييد