تجلیل از پژوهشگران، فناوران و مدرسان برگزیده

 

در جشنواره تجلیل از پژوهشگران، فناوران و مدرسان برگزیده دانشگاه صنعتی اصفهان که در تاریخ ۱۶ بهمن‌ماه سال ۱۳۹۷ برگزار شد از تعدادی از اساتید برگزیده دانشکده مهندسی مواد قدردانی گردید

  • جناب آقای دکتر شمعانیان (استاد راهنمای تحصیلات تکمیلی نمونه دانشگاه)
  • جناب آقای دکتر کریم زاده (پژوهشگر برگزیده دانشگاه)
  • جناب آقای دکتر رئیسی (پژوهشگر برگزیده دانشکده)

ضمن تبریک به این اساتید محترم، از خداوند متعال برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت های روزافزون داریم.