تحويل گزارش كارآموزي

از دانشجويان كارآموز تقاضا مي­شود:

  1. قبل از پایان وقت اداری دوم شهریور ماه نسبت به تحویل گزارش کارآموزی خود اقدام کنید. (در صورت عدم حضور آقای دکتر رضاییان، گزارش­ها را تحویل سرکار خانم فتحی و یا مجیری دهید)
  2. کلیه موارد نگارشی نظیر شماره گذاری­ها، فواصل استاندارد رعایت گردد. در غیر این صورت گزارش­ها برای اصلاح بازگردانده خواهند شد!
  3. به هيچ عنوان گزارش كارآموزي خود را مستقيما به استاد راهنما (كه در سيستم گلستان ثبت شده است) تحويل ندهيد. اين گزارش­ها بايستي ابتدا به تاييد آقاي دكتر رضائيان برسد و سپس ايشان نسبت به تحویل آنها به اساتید راهنما اقدام می­کنند.
  4. شماره تلفن همراه خود را جهت تماس و تصحیح احتمالی بر روي جلد گزارش كارآموزي به صورت دستي ثبت فرمائيد.

 

معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی مواد