<!> تحویل پیشنهادیه پروژه دانشجویان کارشناسی ارشد ۹۴ <!>

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۴

 

آخرین زمان تحویل پیشنهادیه پروژه کارشناسی ارشد روز چهارشنبه ۳۰ تیرماه می باشد. لطفا توجه فرمایید که گزارش مطابق دستورالعمل ارایه شده در سایت دانشکده مواد تهیه شده و پس از امضای اساتید محترم راهنما به دفتر تحصیلات تکمیلی، خانم ولایتی تحویل گردد.

 

با تشکر

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی مواد