ثبت شماره تلفن همراه و ایمیل ثانویه

 

کلیه دانشگاهیان گرامی می توانند جهت ثبت و بروزرسانی شماره تلفن همراه و یا ایمیل ثانویه (غیردانشگاهی)

به سامانه مدیریت شناسه (id.iut.ac.ir)مراجعه نمایند.

در صورت فراموشی پسورد سیستم می تواند پسورد جدیدی برایتان به صورت پیامک یا بر روی ایمیل دیگرتان ارسال نماید.