خارج شدن دستگاه آناليز حرارتي (TGA-DTA) آزمايشگاه مركزي از سرویس دهی

 

به اطلاع کلیه همکاران محترم و دانشجویان عزیز می رساند، دستگاه آناليز حرارتي(TGA-DTA)  آزمايشگاه مركزي به دليل برخي مشكلات فني از سرويس دهي خارج گرديده است.