درباره کمیته ایمنی

اول ایمنی بعد تحقیق در آزمایشگاه!

 

در راستای سیاستهای معاونت محترم پژوهشی دانشگاه و ماموریت شوراي ايمني و تجهيزات شبكه آزمايشگاه­ها در جهت ارتقاء فرهنگ ایمنی و پیشگیری از وقوع حوادث در محیط آزمایشگاه­ها و کارگاه­ها، کمیته ایمنی در دانشکده­ مواد تشکیل گردید.  

 
 

شرح وظايف کمیته ايمني دانشكده به صورت ذيل تعریف گردیده است:

 
۱-    تشکیل جلسات منظم کمیته ایمنی متشكل از کارشناسان آزمايشگاه­ها و كارگاه­ها و دانشجويان علاقمند به همکاری
۲-    فرهنگسازي ایمنی
۳-     نظارت و همكاري در برگزاري كارگاه ايمني عمومي در سطح دانشگاه (مهر ماه هرسال)  
۴-    برگزاری کارگاه آموزش تخصصي در سطح دانشكده (اردبیهشت ماه هر سال)
۵-     اولويت بندي تجهيز آزمايشگاه ها و كارگاه هاي دانشكده از لحاظ موارد ايمني
۶-     ارتباط مستمر با كميته ايمني دانشگاه و ارائه گزارش هاي لازم به كميته
۷-      انجام بازرسيهاي دوره­اي به منظور حصول رعايت موارد ايمني در سطح دانشكده