>>>درس مطالب ویژه<<<

با سلام

به اطلاع دانشجویان می رساند که درس مطالب ویژه ارائه شده توسط آقای دکتر منیرواقفی، 
با عنوان پوشش های الکترولس ارائه می شود که به عنوان یک درس اختیاری صرفاً برای
گرایش شناسائی و انتخاب مواد درنظر گرفته شده است.

                              با تشکر
                          سرپرست تحصیلات تکمیلی