دکتر احمد رضاییان

دکتر احمد رضاییان

مرتبه علمی:

استادیار

تلفن:

۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۶۸

فکس:

۰۳۱-۳۳۹۱۲۷۵۲

ایمیل:

a.rezaeian@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website

دوره فوق دکتری، مرکز تحقیقات NRC کانادا (۱۳۸۵- ۱۳۹۰)

 

 مدیر آزمایشگاه تغییر شکل گرم، دانشگاه McGill  ایالت کبک،کانادا و پژوهشگر در مرکزتحقیقات مواد پیشرفته (IMI) وابسته به مرکزتحقیقات ملی کانادا National Research Council of Canada))

 

 • مدیریت گروه وآزمایشگاه تغییرشکل گرم دانشگاه McGill با حدود ۲۰ نفر دانشجوی کارشناسی ارشد، دکتری و فوق دکتری
 • راهنمایی و مشاوره در پروژه های تحقیقاتی دانشجویان گروه، نظیر پروژه تغییر شکل داغ آلیاژهای منیزیم باهمکاری شرکت GM آمریکا  
 • تحقیق برروی تولید قطعات از جنس سوپرآلیاژ (Ti64, Inconel)  با استفاده از فناوری نوین   

"اسپری سرد" (Cold Spray )، پروژه ای حمایت شده از طرف شرکت هواپیما سازی پرت-ویتنی (Pratt & Witny ‪(Canada)‬)

 

مهندس ارشد فرآیند تولید، شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک (۱۳۷۷-۱۳۸۰)

 

 • همکاری و مشاوره در امورفرآیندهای متالورژیکی به گروههای طراحی مهندسی شرکت فولادتکنیک باهمکاری پرسنل باسابقه شرکت ذوب آهن اصفهان
 • تعامل با شرکتهای بین المللی طراح صنایع فولاد نظیر دانیلی (ایتالیا)، مایکون (هند)و گیپروکک (اکراین)
 • همکاری و مشارکت در پروژه های بزرگ صنعت فولاد نظیر پروژه فولاد صبا و نوردکرمان
 • مشارکت در آماده سازی اسناد مناقصه (و برگذاری) طرح توسعه ذوب آهن اصفهان (طرح توازن)
 • مدیرپروژه ککسازی پروژه طرح توازن ذوب آهن اصفهان  

 

مهندس دفتر فنی واحد عملیات حرارتی، تعمیرگاه مرکزی مجتمع فولاد مبارکه اصفهان (۱۳۷۴- ۱۳۷۷)

 • عملیات حرارتی قطعات واحدهای مجتمع فولاد مبارکه و واحدهای تولیدی کشور; با استفاده از کوره های کربوره با گاز، نیتروکربوره، سختکاری در خلا ساخت شرکت (Aichelin- Austria)
 • شرکت در دوره فشرده آموزش عملیات حرارتی شرکت پلدی جمهوری چک

 

.

 

.

 • “Mechanism of Hot Ductility Improvement of a Peritectic Steel Containing Vanadium Using Very High Temperature Compression”, A.‎ Rezaeian, F.‎ Zarandi, and S.‎ Yue, Metallurgical and Materials Transaction A, Volume 39, Number 11 ‎/ November, 2008
 • “Effect of Defromation on Hot Ductility Behavior in the Peritectic Steel after Reheating and after in situ Melting”, A.‎ Rezaeian, F.‎ Zarandi, D.‎ Bai, and S.‎ Yue, Journal of the Iron and Steel Istitute of Japan (ISIJ International), Submitted.‎
 • “Application of Deformation to Improve Hot Ductility in thePeritectic Steel” A.‎ Rezaeian,
  F.‎ Zarandi, D.Q.‎ Bai and S.‎ Yue, Materials Science Forum, Vols.‎ 500-501 (2005)‎, 203-210.‎
 • “Evaluation of the Hot Ductility of a C-Mn Steel Produced from Scrap Recycling”

Jessica calvo, José María cabrera, Ahmad Rezaeian and Stephen yue, ISIJ International, Vol.‎ 47, No.‎ 10, 2007, pp.‎ 1518-1526

 • “Effect of the Thermal Cycle on the Hot Ducilty and Fracture Mechanisms of a C-Mn Steel” J.‎ Calvo, A.‎ Rezaeian, J.‎ M.‎ Cabrera, S.‎ Yue, Engineering Failure Analysis, 14 (2007)‎, 374–383.‎
 • “Effect of Cryogenic Treatment on the Mechanical Properties of 4340 Steel”,

 S.Zhirafar, A.‎ Rezaeian and M.‎ Pugh, Journal of Materials Processing Technology 186 (2007)‎ 298–303, (Cited by 26)

 •  “Effect of Thermal Cycle on the Hot Ductilty and Fracture Mechanisms of a C-Mn Steel”  J.‎ Calvo, A.‎ Rezaeian, J.‎ M.‎ Cabrera, S.‎ Yue, ANALES DE MECÁNICA DE LA FRACTURA Vol.‎ 22 (2005)‎, 186-189
 • “Cold Spray Characteristics of Commercially Pure Ti and Ti-6Al-4V”, W.‎ Wong, A.‎ Rezaeian, E.‎ Irissou, J.G.‎ Legoux, and S.‎ Yue, Advanced Materials Research Vols.‎ 89-91 (2010)‎ pp 639-644.‎
 • “Effect of temperature on cold sprayed Ti-6Al-4V alloy”, Ahmad Rezaeian, E.‎ Irissou, J.G.‎ Legoux, and S.‎ Yue, in preparation.‎
 • “Microstructural Characterization of Cold Sprayed Ti-6Al-4V after annealing”, Ahmad Rezaeian, E.‎ Irissou, J.G.‎ Legoux, and S.‎ Yue, in preparation.‎
 • “The effect of deep cryogenic treatment on mechanical properties of 80CrMo12 5 tool steel”, K.Amini, S.Nategh, A.Shafyei and A.‎ Rezaeian, International journal of ISSI, Vol.‎7 (2010)‎, No.‎2m pp.‎12-17.‎

تدریس دروس مرتبط با تغییر شکل سد و داغ فلزات و تئوری نابجایی ها

دکتری (۱۳۸۶- ۱۳۸۱)

مهندسی مواد، گرایش تغییر شکل گرم- متالورژی فیزیکی
دانشگاه McGill  ایالت کبک،کانادا

 

کارشناسی ارشد (۱۳۷۸-۱۳۷۵)

  مهندسی مواد، انتخاب و شناسایی مواد
دانشگاه صنعتی اصفهان

 

کارشناسی (۱۳۷۲-۱۳۶۸)

مهندسی مواد، متالورژی صنعتی

دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتری (۱۳۸۶- ۱۳۸۱)

مهندسی مواد، گرایش تغییر شکل گرم- متالورژی فیزیکی
دانشگاه McGill  ایالت کبک،کانادا

 

کارشناسی ارشد (۱۳۷۸-۱۳۷۵)

  مهندسی مواد، انتخاب و شناسایی مواد
دانشگاه صنعتی اصفهان

 

کارشناسی (۱۳۷۲-۱۳۶۸)

مهندسی مواد، متالورژی صنعتی

دانشگاه صنعتی اصفهان

.

 • “Mechanism of Hot Ductility Improvement of a Peritectic Steel Containing Vanadium Using Very High Temperature Compression”, A.‎ Rezaeian, F.‎ Zarandi, and S.‎ Yue, Metallurgical and Materials Transaction A, Volume 39, Number 11 ‎/ November, 2008
 • “Effect of Defromation on Hot Ductility Behavior in the Peritectic Steel after Reheating and after in situ Melting”, A.‎ Rezaeian, F.‎ Zarandi, D.‎ Bai, and S.‎ Yue, Journal of the Iron and Steel Istitute of Japan (ISIJ International), Submitted.‎
 • “Application of Deformation to Improve Hot Ductility in thePeritectic Steel” A.‎ Rezaeian,
  F.‎ Zarandi, D.Q.‎ Bai and S.‎ Yue, Materials Science Forum, Vols.‎ 500-501 (2005)‎, 203-210.‎
 • “Evaluation of the Hot Ductility of a C-Mn Steel Produced from Scrap Recycling”

Jessica calvo, José María cabrera, Ahmad Rezaeian and Stephen yue, ISIJ International, Vol.‎ 47, No.‎ 10, 2007, pp.‎ 1518-1526

 • “Effect of the Thermal Cycle on the Hot Ducilty and Fracture Mechanisms of a C-Mn Steel” J.‎ Calvo, A.‎ Rezaeian, J.‎ M.‎ Cabrera, S.‎ Yue, Engineering Failure Analysis, 14 (2007)‎, 374–383.‎
 • “Effect of Cryogenic Treatment on the Mechanical Properties of 4340 Steel”,

 S.Zhirafar, A.‎ Rezaeian and M.‎ Pugh, Journal of Materials Processing Technology 186 (2007)‎ 298–303, (Cited by 26)

 •  “Effect of Thermal Cycle on the Hot Ductilty and Fracture Mechanisms of a C-Mn Steel”  J.‎ Calvo, A.‎ Rezaeian, J.‎ M.‎ Cabrera, S.‎ Yue, ANALES DE MECÁNICA DE LA FRACTURA Vol.‎ 22 (2005)‎, 186-189
 • “Cold Spray Characteristics of Commercially Pure Ti and Ti-6Al-4V”, W.‎ Wong, A.‎ Rezaeian, E.‎ Irissou, J.G.‎ Legoux, and S.‎ Yue, Advanced Materials Research Vols.‎ 89-91 (2010)‎ pp 639-644.‎
 • “Effect of temperature on cold sprayed Ti-6Al-4V alloy”, Ahmad Rezaeian, E.‎ Irissou, J.G.‎ Legoux, and S.‎ Yue, in preparation.‎
 • “Microstructural Characterization of Cold Sprayed Ti-6Al-4V after annealing”, Ahmad Rezaeian, E.‎ Irissou, J.G.‎ Legoux, and S.‎ Yue, in preparation.‎
 • “The effect of deep cryogenic treatment on mechanical properties of 80CrMo12 5 tool steel”, K.Amini, S.Nategh, A.Shafyei and A.‎ Rezaeian, International journal of ISSI, Vol.‎7 (2010)‎, No.‎2m pp.‎12-17.‎

.

 

تدریس دروس مرتبط با تغییر شکل سد و داغ فلزات و تئوری نابجایی ها

دوره فوق دکتری، مرکز تحقیقات NRC کانادا (۱۳۸۵- ۱۳۹۰)

 

 مدیر آزمایشگاه تغییر شکل گرم، دانشگاه McGill  ایالت کبک،کانادا و پژوهشگر در مرکزتحقیقات مواد پیشرفته (IMI) وابسته به مرکزتحقیقات ملی کانادا National Research Council of Canada))

 

 • مدیریت گروه وآزمایشگاه تغییرشکل گرم دانشگاه McGill با حدود ۲۰ نفر دانشجوی کارشناسی ارشد، دکتری و فوق دکتری
 • راهنمایی و مشاوره در پروژه های تحقیقاتی دانشجویان گروه، نظیر پروژه تغییر شکل داغ آلیاژهای منیزیم باهمکاری شرکت GM آمریکا  
 • تحقیق برروی تولید قطعات از جنس سوپرآلیاژ (Ti64, Inconel)  با استفاده از فناوری نوین   

"اسپری سرد" (Cold Spray )، پروژه ای حمایت شده از طرف شرکت هواپیما سازی پرت-ویتنی (Pratt & Witny ‪(Canada)‬)

 

مهندس ارشد فرآیند تولید، شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک (۱۳۷۷-۱۳۸۰)

 

 • همکاری و مشاوره در امورفرآیندهای متالورژیکی به گروههای طراحی مهندسی شرکت فولادتکنیک باهمکاری پرسنل باسابقه شرکت ذوب آهن اصفهان
 • تعامل با شرکتهای بین المللی طراح صنایع فولاد نظیر دانیلی (ایتالیا)، مایکون (هند)و گیپروکک (اکراین)
 • همکاری و مشارکت در پروژه های بزرگ صنعت فولاد نظیر پروژه فولاد صبا و نوردکرمان
 • مشارکت در آماده سازی اسناد مناقصه (و برگذاری) طرح توسعه ذوب آهن اصفهان (طرح توازن)
 • مدیرپروژه ککسازی پروژه طرح توازن ذوب آهن اصفهان  

 

مهندس دفتر فنی واحد عملیات حرارتی، تعمیرگاه مرکزی مجتمع فولاد مبارکه اصفهان (۱۳۷۴- ۱۳۷۷)

 • عملیات حرارتی قطعات واحدهای مجتمع فولاد مبارکه و واحدهای تولیدی کشور; با استفاده از کوره های کربوره با گاز، نیتروکربوره، سختکاری در خلا ساخت شرکت (Aichelin- Austria)
 • شرکت در دوره فشرده آموزش عملیات حرارتی شرکت پلدی جمهوری چک