دکتر محمد حسین عنایتی

دکتر محمد حسین عنایتی

رتبه علمی:

استاد

تلفن:

۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۳۰

فکس:

۰۳۱-۳۳۹۱۲۷۵۲

ایمیل:

ena78@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website