### زمان ارائه شفاهی دروس "سمینار" و "تحقیق و تتبع نظری" ###

با سلام

بدینوسیله به اطلاع می رساند که زمان ارائه شفاهی دروس "سمینار" و "تحقیق و تتبع نظری" برای دانشجویان کارشناسی ارشدی که این دروس را در این ترم اخذ نموده اند، سه شنبه ۳/۹/۹۴ و چهارشنبه ۴/۹/۹۴ خواهد بود که جدول زمانبندی آن متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.

مطابق با اعلام های قبلی تحصیلات تکمیلی دانشکده، آخرین مهلت جهت تحویل گزارش درس سمینار چهارشنبه ۲۹/۷/۹۴ و جهت تحویل گزارش درس تحقیق و تتبع نظری چهارشنبه ۱۳/۸/۹۴ و غیر قابل تمدید است. لازم به ذکر است که مطابق با روال سالهای گذشته به ازای هر یک روز تاخیر در تحویل گزارش، ۰/۵ نمره از نمره نهائی این دروس کسر خواهد شد. همچنین گزارش هائی که در انطباق کامل با شیوه نامه نگارش دانشکده نباشند، برگشت داده شده و مشمول کسر نمره خواهند بود. 

 

با تشکر

سرپرست تحصیلات تکمیلی دانشکده