سخنران برتر بیستمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی

 

جناب آقای مهندس وحید صالحی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد به عنوان سخنران برتر بیستمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی انتخاب گردیده اند. با تبریک به ایشان، با آرزوی سلامتی و پیروزی های بیشتر، از خداوند منان توفیق موفقیت های روز افزون را برایشان مسئلت داریم.