سمینار علمی آقای دکتر علیرضا ایوانی

دانشکده مهندسي مواد

دانشگاه صنعتي اصفهان

 

 «سمينار علمي»

 

" شبیه سازی تبلور مجدد در شرایط گذرا و پیش بینی ایجاد ساختار درشت دانه سطحی حین اکستروژن داغ آلیاژهای استحکام بالای آلومینیم "

 

سخنران: آقای دکتر علیرضا ایوانی

استادیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه علم و صنعت ایران

 

زمان: دو­شنبه ۱۳/۱۱/۹۳ ساعت ۲ بعدازظهر

مکان: سالن سمينار دانشکده مهندسي مواد - دانشگاه صنعتي اصفهان

 

چكيده: رخداد ساختار درشت دانه سطحی منجر به کاهش شدید خواص مکانیکی آلیاژهای استحکام بالای آلومینیم می شود. رخداد این عیب به دلیل تبلور مجدد موضعی برروی سطح محصول حین اکستروژن داغ رخ می دهد. پارامترهایی که بر رخداد این پدیده موثرند عبارتند از ترکیب شیمیایی آلیاژ، عملیات همگن سازی و ریزساختار آلیاژ پیش از اکستروژن داغ، شرایط اکستروژن و طراحی قالب. در این تحقیق یک بسته نرم افزاری به منظور پیش بینی رخداد این عیب توسعه یافته است که در آن تمامی پارامترهای مذکور گنجانده شده است. این بسته ترکیبی از زیرمدلهای فیزیکی به منظور اعمال اثرات ترکیب شیمیایی و همگن سازی، تحلیل اجزا محدود به منظور بررسی تغییرشکل و شبیه سازی تبلور مجدد و رشد دانه به روش مونت کارلو است. پس از اعتبارسنجی  و اطمینان از صحت کارکرد بسته مورد نظر از آن به منظور بررسی مکانیزم تشکیل ساختار درشت دانه سطحی استفاده گردید و سپس راهکار جلوگیری از رخداد این مشکل با استفاده از بهینه سازی ترکیب شیمیایی، عملیات همگن سازی و شرایط تغییرشکل ارائه گردید.

 

بیوگرافی سخنران: آقای دکترعلیرضا ایوانی دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را به ترتیب در دانشگاه های صنعتی سهند تبریز و صنعتی شریف تهران گذراندند. در سال ۱۳۸۵ به منظور ادامه تحصیل در دوره دکتری در دانشگاه صنعتی دلفت به کشور هلند رفته و بعد از فارغ التحصیلی در سال ۱۳۸۹ ، در دوره پسا دکتری مشترک در دانشگاه های خرونینگن هلند و دانشگاه صنعتی آینت هون به مدت یکسال شرکت کردند. ایشان از بهمن سال ۱۳۹۰ به عنوان استادیار در دانشکده مهندسی مواد دانشگاه علم و صنعت ایران مشغول به فعالیت شده اند. آقای دکتر ایوانی تا کنون موفق به انتشار ۳۳ مقاله علمی در مجلات معتبر بین المللی شده و در بیش از ۱۵ کنفرانس معتبر بین المللی سخنرانی نموده اند.