فراخوان دوره پسادکتری

یک موقعیت پسادکتری برای پژوهش در زمینه کلی ریخته­ گری و انجماد فلزات و کامپوزیت­های زمینه فلزی با حمايت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران كشور موجود است. از علاقمندان دعوت مي شود سوابق علمي- پژوهشي خود را جهت بررسي و دعوت به مصاحبه حضوري حداكثر تا تاريخ ۳۰/۸/۱۳۹۵ به ایمیل (behzn@cc.iut.ac.ir) ارسال نمایند.

شرایط:

  • داشتن مدرک دکتری مهندسی مواد یا دانشجوی ترم آخر دکتری مهندسی مواد 

  • امکان اقامت در اصفهان برای طول مدت دوره

مدت دوره: یک سال (با احتمال تمدید تا ۲ سال)