فراخوان پسا دكتري

به اطلاع دانش آموختگان دوره دكتري مهندسي مواد مي رساند،‌ دانشكده مهندسي مواد دانشگاه صنعتي اصفهان بر اساس ضوابط  و مقررات دوره پسا دكتري و با حمايت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران كشور، اقدام به جذب دو دانش آموخته براي دوره پسا دكتري نموده است. لذا از علاقمندان دعوت مي شود سوابق علمي- پژوهشي خود را جهت بررسي و دعوت به مصاحبه حضوري حداكثر تا تاريخ ۱۵ /۱۳۹۴/۰۹ به آدرس mat_research@of.iut.ac.ir ارسال نمايند.