قابل توجه دانشجویان دکتری مهندسی پزشکی گرایش بیومتریال

قابل توجه دانشجویان دکتری مهندسی پزشکی گرایش بیومتریال:

درس سیستم های نوین رهایش مواد بیولوژیکی در روزهای دوشنبه ۸-۱۰ فعال گردیده است.

همچنین درس مواد قابل کاشت در بدن به سه شنبه ۱۰-۱۲ منتقل شد.

با تشکر

دفتر تحصیلات تکمیلی