قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۱ که دفاع کرده اند!

با توجه به اینکه گزینه درج نمره پایان نامه در ترم اول ۹۳-۹۴ در سیستم گلستان بزودی غیرفعال خواهد شد، لذا از دانشجویانی که دفاع کرده اند درخواست می شود که امور مربوط به فارغ التحصیلی خود را نهایتاً تا روز چهارشنبه ۲۹/۱۱/۹۳ انجام دهند در غیر اینصورت تاریخ فارغ التحصیلی ناچاراً در همان ترم ششم درج خواهد شد.  

 

با تشکر

سرپرست تحصیلات تکمیلی