قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۳

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۳

با سلام

با توجه به درخواست مکرر دانشجویان جهت تاخیر در مهلت دریافت گزارش دروس سمینار و تحقیق و تتبع نظری، به اطلاع می رساند که آخرین مهلت جهت دریافت گزارش سمینار چهارشنبه ۱۳/۸/۹۴ و جهت دریافت گزارش درس تحقیق و تتبع نظری چهارشنبه ۲۰/۸/۹۴ خواهد بود. بدیهی است پس از این تاریخ ها، دریافت گزارش مشمول کسر ۰/۵ نمره به ازای هر روز دیرکرد خواهد بود و درصورت عدم تحویل گزارش پس از ۴ روز، امکان ارائه شفاهی این دروس نیز وجود نخواهد داشت.   

با تشکر

سرپرست تحصیلات تکمیلی دانشکده