** قابل توجه کارآموزان تابستان ۹۶ **

 

قابل توجه کارآموزان تابستان ۹۶

خواهشمند است نسخه اولیه گزارش کاراموزی خود را (شامل ۳ فصل و مطابق فرمت دانشکده) حداکثر تا آخر مرداد ماه به صورت فایل pdf به آدرس ایمیل آقای دکتر رضائیان ایمیل کنید. پس از بررسی اولیه، ایشان به شما اطلاع خواهند داد تا گزارش را اصلاح کنید. در نهایت پس از تایید، به شما اطلاع خواهند داد تا پرینت نمایید و به ایشان تحویل دهید.
خواهشمند است به هیچ وجه گزارش را مستقیما به استاد کاراموزی (آنچه در سیستم گلستان درج شده) تحویل نفرمایید.