**قابل توجه کلیه داوطلبان مصاحبه دکتری ۹۴**

قابل توجه کلیه داوطلبان مصاحبه دکتری ۹۴

با سلام

کلیه دانشجویان متقاضی مصاحبه دکتری ۹۴ این دانشکده باید اطلاعات فرم شماره ۱ (پیوست) را بصورت کامل و تایپ شده وارد کرده  و پرینت این فرم را به همراه مدارک و مستندات مربوطه در یک ذونکن و به صورت مرتب شده در روز مصاحبه به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده ارائه نمایند. همچنین لازم است که کلیه دانشجویان راس ساعت ۸ روز مصاحبه جهت نام نویسی و اخذ نوبت مصاحبه به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده مراجعه نمایند.

زمان مصاحبه متقاضیان مطابق با اعلام دفتر سنجش:

۱)    دکتری علوم و تکنولوژی نانو-گرایش نانومواد در روز یکشنبه ۲۷/۲/۹۴

۲)    دکتری مهندسی پزشکی-گرایش نانومتریال در روز یکشنبه ۲۷/۲/۹۴

۳)    دکتری مهندسی مواد و متالورژی در روز سه شنبه ۲۹/۲/۹۴

 

با تشکر و آرزوی موفقیت

کیوان رئیسی

سرپرست تحصیلات تکمیلی دانشکده

فرم های دکتری ۹۴.docx