لغو كارگاره ايمني تخصصي (دانشجويان تحصيلات تكميلي ورودي ۹۲)

به اطلاع مي رساند:

كارگاه ايمني تخصصي (دانشجويان تحصيلات تكميلي ورودي ۹۲) كه قرار بود امروز ۹۳/۳/۵  برگزار شود به علت اينكه دكتر رضائيان مسئول برگزاري كارگاه، امروز مرخصي هستند ، برگزار نخواهد شد.

زمان برگزاري اين كارگاه متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

باتشكر

دفتر تحصيلات تكميلي دانشكده