**-مدارك لازم جهت تحويل پايان نامه دانشجويان تحصيلات تكميلي ورودي ۹۵ به بعد-**

 

مدارك لازم جهت تحويل پايان نامه كارشناسي ارشد ورودي ۹۵ به بعد

 

۱.برگه تاييد استاد راهنما جهت صحافي

 

۲.فرم تحويل پايان نامه  به كتابخانه مركزي

 

۳.يك عدد سي دي شامل فايل ورد و پي دي اف پايان نامه (نوشتن مشخصات دانشجو و كد رهگيري ايرانداك بروي سي دي الزامي است)

 

۴.يك عدد سي دي شامل  پوسترتهيه شده از پايان نامه( پس از تاييد كارشناس پژوهشي  دانشكده به تحصيلات تكميلي ارائه شود)

 

۵.در صورت داشتن مقاله ارائه صفحه اول آن( جهت اعمال نمره ان)

 

 

لازم به ذكر است كه تمامي مدارك بايد بصورت يكجا به دفتر تحصيلات تكميلي دانشكده ارائه شود.از تحويل فرمهاي امضا نشده و سي دي هاي بدون مشخصات معذوريم.