مدال برنز درنهمین دوره مسابقه ملی فناوری نانو

 

نهمین دوره مسابقه ملی فناوری نانو در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد. از برگزیدگان مقطع کارشناسی در این مسابقه

 

آقای مهندس مسعود شجاعی

دانشجوی کارشناسی دانشکده مهندسی مواد

 

به رتبه چهارم و نیز مدال برنز و لوح تقدیر به همراه جوایز نفیسی دست یافتند.

ضمن تبریک به ایشان و اعضای دانشکده مهندسی مواد  آرزوی موفقیت های بیش از پیش را برای ایشان مسئلت داریم.