معارفه دانشجویان کارشناسی جدیدالورود

به اطلاع می رساند جلسه معارفه دانشجویان جدیدالورود مهندسی مواد ( ورودی ۹۴ ) روز سه شنبه مورخ ۹۴/۶/۳۱ ساعت ۱۴:۳۰ در سالن سمینار دانشکده مهندسی مواد برگزار خواهد شد.

شرکت کلیه دانشجویان در این جلسه الزامی می باشد.

                                                                                                                                                                                                                                                                              باتشکر

معاونت فرهنگی - دانشجویی دانشکده مهندسی مواد