نظرات، پیشنهادها و انتقادات

اساتیدگرامی و دانشجویان محترم می توانند مشکلات، نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود  را از طریق ایمیل با اعضای کمیته ایمنی در میان بگذارند.