!!! کارگاه ایمنی تخصصی (دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودی ۹۲) (۲)

قابل توجه کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکتری) ورودی ۹۲:

جلسه کارگاه ایمنی ۲ (تخصصی) در دو روز یکشنبه ۱ تیرماه ساعت ۱ تا ۴ بعدازظهر و سه شنبه ۱ مهرماه ساعت ۱/۵ تا ۴/۵ بعدازظهر در سالن سمینار دانشکده برگزار خواهد شد. حضور کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودی ۹۲ در یکی از این دو جلسه الزامی است. با توجه به اینکه ارائه کارت مجوز استفاده از آزمایشگاه ها و ثبت نمره درس در سیستم گلستان منوط به شرکت در این کارگاه است، لذا دانشجویانی که متقاضی استفاده از آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشکده در تابستان ۹۳ می باشند لزوماً می بایستی در جلسه اول (یکشنبه ۱ تیرماه) شرکت نمایند.

همچنین مقرر شد که از اول تابستان ۹۳ از ورود کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی فاقد کارت مجوز به آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشکده جلوگیری به عمل آید.  

با تشکر

تحصیلات تکمیلی دانشکده