کارگاه ایمنی و بهداشت ۲ (تخصصی)---یادآوری

قابل توجه کلیه دانشجویان:

جلسه کارگاه ایمنی ۲ (تخصصی)، جلسه دوم، در روز سه شنبه ۱ مهرماه ساعت ۱/۵ تا ۴/۵ بعدازظهر در سالن سمینار دانشکده برگزار خواهد شد. حضور کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودی ۹۲ که موفق به شرکت در جلسه قبلی نشده بودند الزامی است. لازم به ذکر است که دانشجویان کارشناسی که قصد انجام آزمون در آزمایشگاه های دانشکده را در این ترم و ترم آینده دارند نیز در این جلسه می توانند شرکت کنند.

                                                                                         با تشکر

                                                                           سرپرست تحصیلات تکمیلی دانشکده