گزینش دانشجوی کارشناسی ارشد بدون آزمون سال ۹۵ (دانشجویان ممتاز کارشناسی)

با سلام

بدینوسیله به اطلاع می رساند که مطابق با مساعدت وزارت عتف، درخواست گزینش دانشجوی کارشناسی ارشد بدون آزمون سال ۹۵، پس از گذراندن ۷ نیم سال تحصیلی با گذراندن حداقل ۱۱۵ واحد درسی به لحاظ میانگین کل جزء ۱۰% برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود قابل بررسی می باشد. 

 

تحصیلات تکمیلی دانشگاه