دانشجویان

Students
ردیف نام و نام خانوادگی پست الکترونیک
ورودی های سال ۹۰    
۱ داريوش رسولي قراغلي dariush_rasouli@yahoo.com
۲ عدنان سبحاني a.sobhani@ma.iut.ac.ir
۳ منيره عظيمي m.azimi@ma.iut.ac.ir
۴ محمدعلي فرزانه ma.farzaneh@ma.iut.ac.ir
۵ مهرشاد مشرف جوادي m.moshref@ma.iut.ac.ir
۶ مريم نجفي maryam.najafi@ma.iut.ac.ir
     
ورودی های سال ۹۱    
۱ فرهاد مددي f.madadi@ma.iut.ac.ir
۲ حميد وحيددستجردي hamid@ma.iut.ac.ir
۳ حميد اشرفي h.ashrafi@ma.iut.ac.ir
۴ اميرمسعود پروانيان a.parvanian@ma.iut.ac.ir
۵ امين حكيمي زاد a.hakimizad@ma.iut.ac.ir
۶ الهام حلواني اناركي e.halvani@ma.iut.ac.ir
۷ مسعود خسروي masoud.khosravi@ma.iut.ac.ir
۸ جواد عليزاده نوري j.alizadehnoory@ma.iut.ac.ir
۹ مجتبي نجارزادگان mojtaba.najarzadegan@ma.iut.ac.ir
۱۰ زهره يزداني z.yazdani@ma.iut.ac.ir
     
ورودی های سال ۹۲    
۱ فرشته سوراني surani1184@yahoo.com
۲ محمدرضا پاك منش mr.pakmanesh@ma.iut.ac.ir
۳ ايمان حاجيان نيا i.hajiannia@ma.iut.ac.ir
۴ پيام خسروي p.khosravi@ma.iut.ac.ir
۵ صفورا شاه زماني safoora.shahzamani@ma.iut.ac.ir
۶ علي شعباني ali.shabani@ma.iut.ac.ir
۷ جليل صالحي jalil.salehi@ma.iut.ac.ir
۸ پريناز صالحي كهريزسنگي p.salehikahrizsangi@ma.iut.ac.ir
۹ ميلاد طالبيان milad.talebian@ma.iut.ac.ir
۱۰ علي عبيداوي a.obeydavi@ma.iut.ac.ir
۱۱ سيدعرفان عقيلي e.aghili@ma.iut.ac.ir
۱۲ الميرا كريم زاده e.karimzadeh@ma.iut.ac.ir
۱۳ مرضيه مردعلي m.mardali@ma.iut.ac.ir
۱۴ مريم موذني افاراني maryam.moazeni1@ma.iut.ac.ir
۱۵ مجيد نصوحيان m.nosouhian@ma.iut.ac.ir
۱۶ محسن نهاوندي mohsen.nahavandi@ma.iut.ac.ir
۱۷ حسين وكيلي h.vakili@ma.iut.ac.ir
۱۸ ايمان مقصودي iman.lifeg@gmail.com
     
ورودی های سال ۹۳    
۱ علي اشرفي نصرابادي ali.ashrafi@ma.iut.ac.ir
۲ رعنا باقري rana.bagheri@ma.iut.ac.ir
۳ محمد جعفري اسكندري m_jafari@ma.iut.ac.ir
۴ زهرا رضاي مرند z.rezay@ma.iut.ac.ir
۵ حميدرضا زماني زاده hr.zamanizadeh@ma.iut.ac.ir
۶ مهران سلمليان m.salmaliyan@ma.iut.ac.ir
۷ فرشته عادل مهربان f.adel@ma.iut.ac.ir
۸ فاطمه غفوري نجف ابادي f.ghafuri@ma.iut.ac.ir
۹ موسي فرهاديان mousa.farhadian@ma.iut.ac.ir
۱۰ مهناز فلاحتيان mahnaz.falahatian@ma.iut.ac.ir
۱۱ مينو كرباسي minoo.karbasi@ma.iut.ac.ir
۱۲ فاطمه سادات سيدان fs.sayyedan@ma.iut.ac.ir
۱۳ ندا بهره مندي طلوع n.bahremandi@ma.iut.ac.ir
     
ورودی های سال ۹۴    
۱ سمانه سلطاني samaneh.soltani@ma.iut.ac.ir
۲ محدثه تابش فر m.tabeshfar@ma.iut.ac.ir
۳ مهدي حاجي هاشمي m.hajihashemi@ma.iut.ac.ir
۴ عصمت داستانپورحسين ابادي esmat.dastanpoor@ma.iut.ac.ir
۵ مرتضي داوري m.daavari@ma.iut.ac.ir
۶ مريم رحمتي maryam.rahmati@ma.iut.ac.ir
۷ سروش سعيدي پور s.saeedipour@ma.iut.ac.ir
۸ رويا سعيدي قهه r.saidi@ma.iut.ac.ir
۹ جواد صابري هسنيجه j.saberi@ma.iut.ac.ir
۱۰ بهزاد صادقيان لودريچه b.sadeghian@ma.iut.ac.ir
۱۱ عليرضا صنعتي سيچاني alireza.sanati@ma.iut.ac.ir
۱۲ زهرا عامري z.amery@ma.iut.ac.ir
۱۳ مهرداد عجبشيري m.ajabshiri@ma.iut.ac.ir
۱۴ محمد فاضل mohammad.fazel@ma.iut.ac.ir
۱۵ عباس مغني زاده ترشيزي a.moghanizadeh@ma.iut.ac.ir
     
ورودی های سال ۹۵    
۱ سيدمحمد اهل سرمدي m.ahl@ma.iut.ac.ir
۲ فاطمه بهراد f.behrad@ma.iut.ac.ir
۳ سامان بهرامي اسفرجاني saman.bahrami@ma.iut.ac.ir
۴ ناهيد ترابي nahid.torabi@ma.iut.ac.ir
۵ شهرام ديندارلو s.dindarlu@ma.iut.ac.ir
۶ حسام رضواني سيچاني h.rezvanisichani@ma.iut.ac.ir
۷ سيدعلي سجادي a.sajadi@ma.iut.ac.ir
۸ احسان صدري e.sadri@ma.iut.ac.ir
۹ الهه مجيدنيا e.majidnia@ma.iut.ac.ir
۱۰ محمدحسين مصلي نژاد mh.mosallanejad@ma.iut.ac.ir
۱۱ زهره سادات نوحي z.noohy@ma.iut.ac.ir
۱۲ مهري هاشم زاده m.hashemzadeh@ma.iut.ac.ir
۱۳ بهاره هومهر b.hoomehr@ma.iut.ac.ir
۱۴ سرور صادق زاده s.sadeghzade@ma.iut.ac.ir
۱۵ فاطمه شامرادي f.shamoradi@ma.iut.ac.ir
۱۶ حسن عيسي h.issa@ma.iut.ac.ir
     
ورودی های سال ۹۶    
۱ هدا اسعدي پور h.asadipour@ma.iut.ac.ir
۲ امير بهجت a.behjat@ma.iut.ac.ir
۳ محمدمحسن تقي زاده mm.taghizade@ma.iut.ac.ir
۴ فروغ جهانشيري f.jahanshiri@ma.iut.ac.ir
۵ فرانك حاج حيدري f.hajheidary@ma.iut.ac.ir
۶ فريده داودي f.davoodi@ma.iut.ac.ir
۷ نوشين رئيسي خيرآبادي noushin.raeisi@ma.iut.ac.ir
۸ فريده سليميان فرد salim-emsc@ma.iut.ac.ir
۹ مهنوش شعرباف mshaarbaf@ma.iut.ac.ir
۱۰ مهشيد شكري mahshid.shokri@ma.iut.ac.ir
۱۱ محسن صادقي محمدي mohsen.sadeghi96@ma.iut.ac.ir
۱۲ حسام صفري h.safari@ma.iut.ac.ir
۱۳ احسان ضيائي e.ziyaei@ma.iut.ac.ir
۱۴ عادل طاهري نيا a.taherinia@ma.iut.ac.ir
۱۵ مسعود عسگري masoud.asgari@ma.iut.ac.ir
۱۶ مهدي عطاري m.atari@ma.iut.ac.ir
۱۷ نرگس غفوري ورنوسفادراني n.ghafouri@ma.iut.ac.ir
۱۸ صادق گلي s.golie@ma.iut.ac.ir
۱۹ پريسا موذن p.moazzen@ma.iut.ac.ir
۲۰ سيدمحمدحسين ميرموسوي m.mirmusavi@ma.iut.ac.ir
۲۱ محمد ورزنده دورابي m.varzande@ma.iut.ac.ir
۲۲ آيدين هوشيار a.houshyar@ma.iut.ac.ir
۲۳ فتانه سالمي f.salemi@ma.iut.ac.ir
۲۴ جلال كنگازيان كنگازي j.kangazian@ma.iut.ac.ir
۲۵ سيده ياسمين حسيني yasamin.hosseini@ma.iut.ac.ir
۲۶ مهديس نوري m.noori@ma.iut.ac.ir
۲۷ ميلاد وهمن طادي m.vahman@ma.iut.ac.ir