اطلاعیه مهم در خصوص آزمایشگاه های متالوگرافی وخواص مکانیکی مواد ۱

با توجه به عدم ثبت نام دانشجویان در آزمایشگاه های متالوگرافی و خواص مکانیکی مواد ۱ در ترم ۱-۹۴، به اطلاع می رساند این ۲ آزمایشگاه در ترم ۲-۹۴  بیش از ۴ گروه ارائه نخواهد شد .در صورت تمایل به اخذ این دو آزمایشگاه در ترم جاری هر چه سریعتر به دفتر آموزش دانشکده مراجعه فرمائید.

آموزش مواد