افتخارات ورزشی دانشکده

 

- کسب مقام قهرمانی مسابقات تیروکمان در بخش ریکرو توسط خانم نیلوفر علیپور (۱۳۹۷)

- کسب مقام قهرمانی مسابقات فوتسال دانشجویان در دانشگاه صنعتی اصفهان (۱۳۹۴)

- کسب مقام قهرمانی دانشگاه صنعتی اصفهان مسابقات شنای منطقه ۴ دانشجویان کشور توسط آقایان محمد میرزایی با ۴ قهرمانی و محمدرضا حسینی با ۱ قهرمانی

- کسب مقام اول مسابقات بسکتبال منطقه ۴ دانشجویان کشور توسط آقایان علیرضا عبداللهی و احسان تابش (۱۳۹۲)

- کسب مقام اول دونفره و دوم تیمی مسابقات بدمینتون منطقه ۴ دانشجویان کشور توسط آقای علیرضا صنعتی (۱۳۹۲)

- کسب مقام اول مسابقات شنای دانشجویان کشور توسط آقای محمد میرزایی (۱۳۹۱)

- کسب مقام سوم مسابقات فوتسال اساتید و کارکنان دانشگاه صنعتی اصفهان (۱۳۹۱)

 - کسب مقام سوم مسابقات فوتبال دانشجویان در دانشگاه صنعتی اصفهان (۱۳۹۱)

- کسب مقام سوم مسابقات فوتسال کارکنان کشور (۱۳۹۰)

- کسب مقام اول مسابقات فوتبال دانشجویان در دانشگاه صنعتی اصفهان (۱۳۹۰)

- کسب مقام اول مسابقات والیبال بانوان در بین کارکنان و اساتید دانشگاه (۱۳۹۰)

- کسب مقام اول مسابقات فوتسال دانشجویان در دانشگاه صنعتی اصفهان (۱۳۹۰)

- کسب مقام دوم مسابقات فوتسال اساتید و کارکنان  دانشگاه صنعتی اصفهان (۱۳۹۰)

- کسب مقام دوم مسابقات والیبال دانشجویان در دانشگاه صنعتی اصفهان (۱۳۹۰)

- کسب مقام اول مسابقات جودو دانشجویان کشور توسط آقای فرجاد قاسمی (۱۳۸۹)