درباره کمیته

 

 

کمیته سمینارها و سخنرانی ها با هدف توسعه و تسهیل برگزاری جلسات سمیناری در زمینه های گوناگون علمی، آموزشی و فرهنگی  زیر نظر معاونت فرهنگی - دانشجویی دانشکده مهندسی مواد فعالیت خود را آغاز نموده است . با توجه به گستردگی موضوعات علمی -فرهنگی موجود، این کمیته فعالیت های خود را در قالب چهار کارگروه سمینارهای علمی ، سمینارهای آموزشی - کارگاهی ، سمینارهای صنعتی - کارآفرینی و  سمینارهای فرهنگی  دنبال می کند. در این راستا از سایر علاقه مندان به همکاری در این کمیته دعوت بعمل می آید تا با نظرات و پیشنهادات خود ما را در هرچه بهتر برگزار شدن  سمینارها یاری رسانند.