درباره کمیته

کمیته سلامت و ورزش تشکلی است که درجهت افزایش سطح آگاهی جامعه ی مهندسین مواد در خصوص سلامت جسمانی،روانی و ابعاد روحی در حد توان خود گام های موثری بر میدارد،این کمیته با اعضایی که از ورزشکاران و افتخارآفرینان دانشگاه صنعتی اصفهان دارد درجهت رسیدن به اهداف تبیین شده،آمادگی کامل برای کمک به بهبود سلامت و رشد روحیه ی ورزشی دانشکده دارد،امید است این کمیته بتواند موثر واقع گردد.