رفتن به محتوای اصلی
x

مهندس عبدالمهدي اجلالي

شركت صنايع متالورژي مصمم اصفهان

رئيس هيئت مديره

حمایت از خرید تجهیزات، برگزاری کنفرانسهای علمی و مسابقات دانشجویی،اعطای بورس های تحصیلی

مهندس جلیل ارجمند

شركت آذرنگ پولاد

مدیرعامل

سیستم مانیتورینگ دیجیتال

مهندس سعيد ارجمند

دانش آموخته دانشکده مهندسی مواد

 

سیستم مانیتورینگ دیجیتال

مهندس رضا آقاتقي

دانش آموخته دانشکده مهندسی مواد

 

سیستم مانیتورینگ دیجیتال

مهندس حسين بيات

مركز آموزش خانه صنعت و معدن ايرانيان

مدیریت

سیستم مانیتورینگ دیجیتال

مهندس حميد تازيكه

شركت فرآيند كنترل

مدیر عامل

سیستم مانیتورینگ دیجیتال

مهندس داوود خرازيكار

شركت عمليات حرارتي كاويان

مدیر عامل

سیستم مانیتورینگ دیجیتال

مهندس خطيب زاده

شركت پايكار صنعت

مدیرعامل

سیستم مانیتورینگ دیجیتال

مهندس محمدرضا جعفرپور

دانش آموخته دانشکده مهندسی مواد

 

سیستم مانیتورینگ دیجیتال

مهندس وحيد رسولي

شركت صنايع ريخته گري اصفهان

مدیر بازرگانی

سیستم مانیتورینگ دیجیتال

دكتر منصور رضوي

پژوهشگاه مواد و انرژي

هيات علمي

سیستم مانیتورینگ دیجیتال

مهندس رياحي

شركت آريان كوب

مدیر عامل

سیستم مانیتورینگ دیجیتال

مهندس مريم سلكي

دانش آموخته دانشکده مهندسی مواد

 

سیستم مانیتورینگ دیجیتال

مهندس محمدكريم منتظرين

شركت فولاد شرق

مدیر عامل

سیستم مانیتورینگ دیجیتال

تحت نظارت وف ایرانی