کارمندان

كارشناس آزمايشگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)
رئوف رحیم زاده

Tel:

۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۱۷

Fax:

۰۳۱-۳۳۹۱۲۷۵۲

Email:

semiut9@gmail.com

كارشناس کارگاه ریخته گری و آزمايشگاه انجماد
مجتبي شيخي

Tel:

۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۵۶

Fax:

۰۳۱-۳۳۹۱۲۷۵۲

Email:

m.sheikhi@of.iut.ac.ir

كارشناس آزمایشگاه جوشکاری و کارگاه پروژه و ساخت
محسن صانع پرور

Tel:

۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۲۷

Fax:

۰۳۱-۳۳۹۱۲۷۵۲

Email:

كارشناس آزمايشگاه پراش پرتو ايکس (XRD)
ناهيد صرامي

Tel:

۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۵۰

Fax:

۰۳۱-۳۳۹۱۲۷۵۲

Email:

n.sarami@ma.iut.ac.ir

كارشناس آزمايشگاه عملیات حرارتی
مرتضی صفری

Tel:

۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۲۰

Fax:

۰۳۱-۳۳۹۱۲۷۵۲

Email:

msafari135@yahoo.com

كارشناس آزمايشگاه متالوگرافي
نصراله عربيان

Tel:

۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۵۲

Fax:

۰۳۱-۳۳۹۱۲۷۵۲

Email:

n.arabian@of.iut.ac.ir

کارشناس کامپیوتر و شبکه ومسئول وب سایت
طاهره مومنی

Tel:

۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۳۴

Fax:

۰۳۱-۳۳۹۱۲۷۵۲

Email:

momeni@of.iut.ac.ir

كارشناس آزمايشگاه خواص مکانيکي مواد
سيدمجتبي مويدي

Tel:

۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۱۰

Fax:

۰۳۱-۳۳۹۱۲۷۵۲

Email:

mo_moayedi@yahoo.com

كارشناس آزمايشگاه متالورژی استخراجی و آناليز حرارتي
محمد نوربخش

Tel:

۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۱۹

Fax:

۰۳۱-۳۳۹۱۲۷۵۲

Email:

m.nourbakhsh@of.iut.ac.ir

کارشناس کارگاه مدل سازي و آزمایشگاه مواد قالبگیری
اميرحسين نصر

Tel:

۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۵۸

Fax:

۰۳۱-۳۳۹۱۲۷۵۲

Email:

ah.nasr@of.iut.ac.ir

کارشناس قطب فولاد
کامران صائبی

تلفن:

۰۳۱-۳۳۹۱۲۷۷۲

فکس:

۰۳۱-۳۳۹۱۲۷۵۲

ایمیل:

saebi@of.iut.ac.ir

کارشناس آزمایشگاه خوردگی
سیما ترکیان

Tel:

۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۱۸

Fax:

۰۳۱-۳۳۹۱۲۷۵۲

Email:

sima.torkian@ma.iut.ac.ir

كارشناس امور پژوهشي
پروانه ابوطالبی

Tel:

۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۶۳

Fax:

۰۳۱-۳۳۹۱۲۷۵۲

Email:

mat_research@of.iut.ac.ir

كارشناس امور آموزشي
فریبا صمدی

Tel:

۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۲۱

Fax:

۰۳۱-۳۳۹۱۲۷۵۲

Email:

f.samadi@of.iut.ac.ir

کارشناس اداری و رئیس اداره امور عمومي
فاطمه فتحي

Tel:

۰۳۱-۳۳۹۱۲۷۵۰

Fax:

۰۳۱-۳۳۹۱۲۷۵۲

Email:

matengdept@of.iut.ac.ir

منشي دفتر
مليحه مجيري

Tel:

۰۳۱-۳۳۹۱۲۷۵۱

Fax:

۰۳۱-۳۳۹۱۲۷۵۲

Email:

matengdept@of.iut.ac.ir

کارشناس امور تحصیلات تکمیلی
الهه ولایتی

تلفن:

۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۰۳

فاکس:

۰۳۱-۳۳۹۱۲۷۵۲

ایمیل:

velayati@of.iut.ac.ir

جمعدار و کارپرداز دانشکده

Tel:

۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۰۴

Fax:

۰۳۱-۳-۳۹۱۲۷۵۲

Email:

همکاران

.