پیغام خطا

  • Notice: Undefined index: teaser در QuickNodeContent->render()‎ (خط ۵۴ در ‎/hard2/serve/sites/materials.iut.ac.ir/modules/quicktabs/plugins/QuickNodeContent.inc).
  • Notice: Undefined index: teaser در QuickNodeContent->render()‎ (خط ۵۴ در ‎/hard2/serve/sites/materials.iut.ac.ir/modules/quicktabs/plugins/QuickNodeContent.inc).
  • Notice: Undefined index: teaser در QuickNodeContent->render()‎ (خط ۵۴ در ‎/hard2/serve/sites/materials.iut.ac.ir/modules/quicktabs/plugins/QuickNodeContent.inc).

Students

رديف

نام دانشجو

نام خانوادگي دانشجو

مقطع

آدرسEmail

 
 
 

۱

ايمان

ابراهيم زاده

دكترا

i.ebrahimzadeh@ma.iut.ac.ir

 

۲

فاطمه

ابراهيمي سهروفروزاني

دكترا

f.ebrahimi@ma.iut.ac.ir

 

۳

تهمينه

احمدي

دكترا

t.ahmadi@ma.iut.ac.ir

 

۴

مريم

اسمعيل پورگنجي

دكترا

maryam.esmailpour@gmail.com

 

۵

حميد

اشرفي

دكترا

h.ashrafi@ma.iut.ac.ir

 

۶

سيده راضيه

انوري

دكترا

sr.anvari@ma.iut.ac.ir

 

۷

سيده زهرا

انوري

دكترا

szanvari@ma.iut.ac.ir

 

۸

شيدا

برهاني اصفهاني

دكترا

s.borhani@ma.iut.ac.ir

 

۹

پيمان

بهجتي

دكترا

p.behjatipournaki@ma.iut.ac.ir

 

۱۰

مژگان

بهرامي لنباني

دكترا

 

 

۱۱

محمدرضا

پاك منش

دكترا

mr.pakmanesh@ma.iut.ac.ir

 

۱۲

اميرمسعود

پروانيان

دكترا

a.parvanian@ma.iut.ac.ir

 

۱۳

مجيد

تقيان دهاقاني

دكترا

ma.taghian@ma.iut.ac.ir

 

۱۴

مجيد

جعفري بهرام آبادي

دكترا

majid_jafari@ma.iut.ac.ir

 

۱۵

روح اله

جماعتي كناري

دكترا

r.jamaatikenari@ma.iut.ac.ir

 

۱۶

هادي

حاجي علي

دكترا

h.hajiali@ma.iut.ac.ir

 

۱۷

ايمان

حاجيان نيا

دكترا

i.hajiannia@ma.iut.ac.ir

 

۱۸

سعيد

حسني

دكترا

s.hasani@ma.iut.ac.ir

 

۱۹

سيده نرجس

حسيني

دكترا

n.hosseini@ma.iut.ac.ir

 

۲۰

نازنين السادات

حسيني نهوجي

دكترا

na.hosseininohouji@ma.iut.ac.ir

 

۲۱

امين

حكيمي زاد

دكترا

a.hakimizad@ma.iut.ac.ir

 

۲۲

الهام

حلواني اناركي

دكترا

e.halvani@ma.iut.ac.ir

 

۲۳

محمد

خدائي

دكترا

m.khodaei@ma.iut.ac.ir

 

۲۴

شهره

خرسندهفشجاني

دكترا

shohreh.khorsand@ma.iut.ac.ir

 

۲۵

پيام

خسروي

دكترا

p.khosravi@ma.iut.ac.ir

 

۲۶

مسعود

خسروي

دكترا

masoud.khosravi@ma.iut.ac.ir

 

۲۷

مهدي

دادفر

دكترا

m.dadfar@ma.iut.ac.ir

 

۲۸

محمدرضا

دهنوي

دكترا

dehnavi@ma.iut.ac.ir

 

۲۹

محمد

راعي دهقي

دكترا

m.raei@ma.iut.ac.ir

 

۳۰

حبيب اله

رستگاري كوپائي

دكترا

h.rastegari@ma.iut.ac.ir

 

۳۱

داريوش

رسولي قراغلي

دكترا

dariush_rasouli@yahoo.com

 

۳۲

حامد

رشتچي

دكترا

h.rashtchi@ma.iut.ac.ir

 

۳۳

محمد

رضازاده

دكترا

m.rezazadeh@ma.iut.ac.ir

 

۳۴

مهدي

رضوي

دكترا

m.razavi@ma.iut.ac.ir

 

۳۵

مهدي

رفيعي

دكترا

m.rafiei@ma.iut.ac.ir

 

۳۶

مظاهر

رمضاني

دكترا

m.ramazani@ma.iut.ac.ir

 

۳۷

حميدرضا

رياضي

دكترا

h.riazi@ma.iut.ac.ir

 

۳۸

مجيد

زارع زاده مهريزي

دكترا

majidzzm@ma.iut.ac.ir

 

۳۹

مريم

زهرائي

دكترا

m.zahraee@ma.iut.ac.ir

 

۴۰

عدنان

سبحاني

دكترا

a.sobhani@ma.iut.ac.ir

 

۴۱

نويد

سعيدي

دكترا

n.saeidi@ma.iut.ac.ir

 

۴۲

محمد

سلطاني

دكترا

mo.soltani@ma.iut.ac.ir

 

۴۳

علي

سنبلي

دكترا

a.sonboli@ma.iut.ac.ir

 

۴۴

فرشته

سوراني

دكترا

surani1184@yahoo.com

 

۴۵

صفورا

شاه زماني

دكترا

safoora.shahzamani@ma.iut.ac.ir

 

۴۶

علي

شعباني

دكترا

ali.shabani@ma.iut.ac.ir

 

۴۷

مرضيه

شيرازي

دكترا

marzieh.shirazi@ma.iut.ac.ir

 

۴۸

سهيل

صابوني

دكترا

soheil.sabooni@ma.iut.ac.ir

 

۴۹

بهزاد

صادقي

دكترا

b.sadeghi@ma.iut.ac.ir

 

۵۰

جليل

صالحي

دكترا

jalil.salehi@ma.iut.ac.ir

 

۵۱

پريناز

صالحي كهريزسنگي

دكترا

p.salehikahrizsangi@ma.iut.ac.ir

 

۵۲

ميلاد

طالبيان

دكترا

milad.talebian@ma.iut.ac.ir

 

۵۳

محمد حسين

طهماسبي سفيددشتي

دكترا

drmht@ma.iut.ac.ir

 

۵۴

حميدرضا

عابدي مديسه

دكترا

h.abedi@ma.iut.ac.ir

 

۵۵

محسن

عباسي بهارانچي

دكترا

m.abbasi@ma.iut.ac.ir

 

۵۶

علي

عبيداوي

دكترا

a.obeydavi@ma.iut.ac.ir

 

۵۷

روح اله

عشيري

دكترا

r.ashiri@ma.iut.ac.ir

 

۵۸

منيره

عظيمي

دكترا

m.azimi@ma.iut.ac.ir

 

۵۹

جواد

عليزاده نوري

دكترا

j.alizadehnoory@ma.iut.ac.ir

 

۶۰

لاله

عوض پور

دكترا

l.avazpour@ma.iut.ac.ir

 

۶۱

ملوك

عيوضي

دكترا

m.aivazi@ma.iut.ac.ir

 

۶۲

شهره

فتاح پور

دكترا

s.fattahpour@ma.iut.ac.ir

 

۶۳

محمدعلي

فرزانه

دكترا

ma.farzaneh@ma.iut.ac.ir

 

۶۴

علي

فرزين

دكترا

a.farzin@ma.iut.ac.ir

 

۶۵

زينب

فرشته

دكترا

z.fereshteh@ma.iut.ac.ir

 

۶۶

حامد

قمي

دكترا

hamed.ghomi@ma.iut.ac.ir

 

۶۷

الميرا

كريم زاده

دكترا

e.karimzadeh@ma.iut.ac.ir

 

۶۸

محسن

كريمي

دكترا

m.karimi@ma.iut.ac.ir

 

۶۹

منيره

كوهي

دكترا

monireh.kouhi@ma.iut.ac.ir

 

۷۰

مهران

كياني نيا

دكترا

m.kianinia@ma.iut.ac.ir

 

۷۱

غلامرضا

گرداني

دكترا

g.gordani@ma.iut.ac.ir

 

۷۲

محسن

گلزارشهري

دكترا

m.golzar@ma.iut.ac.ir

 

۷۳

سيد محسن

لطيفي

دكترا

sm.latifi@ma.iut.ac.ir

 

۷۴

محمد رضا

لقمان استركي

دكترا

mr.loghman@ma.iut.ac.ir

 

۷۵

احسان

محمدشريفي

دكترا

e.mohamadsharifi@ma.iut.ac.ir

 

۷۶

فرهاد

مددي

دكترا

f.madadi@ma.iut.ac.ir

 

۷۷

جواد

مرادقلي

دكترا

j.moradgholi@ma.iut.ac.ir

 

۷۸

سيدرضا

مرتضوي درچه

دكترا

mortazavi119@yahoo.com

 

۷۹

مرضيه

مردعلي

دكترا

m.mardali@ma.iut.ac.ir

 

۸۰

مريم

مزروعي سبداني

دكترا

maryam.mazrooei@ma.iut.ac.ir

 

۸۱

حسين

مستعان

دكترا

h.mostaan@ma.iut.ac.ir

 

۸۲

مهرشاد

مشرف جوادي

دكترا

m.moshref@ma.iut.ac.ir

 

۸۳

يوسف

مظاهري رودبالي

دكترا

y.mazaheri@ma.iut.ac.ir

 

۸۴

ايمان

مقصودي

دكترا

iman.lifeg@gmail.com

 

۸۵

مريم

موذني افاراني

دكترا

maryam.moazeni1@ma.iut.ac.ir

 

۸۶

مجتبي

نجارزادگان

دكترا

mojtaba.najarzadegan@ma.iut.ac.ir

 

۸۷

مريم

نجفي

دكترا

maryam.najafi@ma.iut.ac.ir

 

۸۸

ايمان

نجفي حاجيور

دكترا

i.najafi@ma.iut.ac.ir

 

۸۹

محمدرضا

نصراصفهاني

دكترا

mr_nasr2001@ma.iut.ac.ir

 

۹۰

مجيد

نصوحيان

دكترا

m.nosouhian@ma.iut.ac.ir

 

۹۱

ميترا

نعيمي سرشت

دكترا

m.naeimi@ma.iut.ac.ir

 

۹۲

بهنام

نكويي ريزي

دكترا

b.nekooei@ma.iut.ac.ir

 

۹۳

زهرا

نوري لنجان نوكابادي

دكترا

z.noori@ma.iut.ac.ir

 

۹۴

محسن

نهاوندي

دكترا

mohsen.nahavandi@ma.iut.ac.ir

 

۹۵

صديقه

واعظي فر

دكترا

s.vaezifar@ma.iut.ac.ir

 

۹۶

حميد

وحيددستجردي

دكترا

hamid@ma.iut.ac.ir

 

۹۷

محمد مهدي

ورديان ريزي

دكترا

m.verdianrizi@ma.iut.ac.ir

 

۹۸

حسين

وكيلي

دكترا

h.vakili@ma.iut.ac.ir

 

۹۹

مرتضي

هادي

دكترا

morteza.hadi@ma.iut.ac.ir

 

۱۰۰

زهره

يزداني

دكترا

z.yazdani@ma.iut.ac.ir