دانشجویان

Students

۱ سيدرضا مرتضوي درچه mortazavi119@yahoo.com
۲ شيدا برهاني اصفهاني s.borhani@ma.iut.ac.ir
۳ داريوش رسولي قراغلي dariush_rasouli@yahoo.com
۴ عدنان سبحاني a.sobhani@ma.iut.ac.ir
۵ منيره عظيمي m.azimi@ma.iut.ac.ir
۶ محمدعلي فرزانه ma.farzaneh@ma.iut.ac.ir
۷ مهرشاد مشرف جوادي m.moshref@ma.iut.ac.ir
۸ مريم نجفي maryam.najafi@ma.iut.ac.ir
۹ حامد رشتچي h.rashtchi@ma.iut.ac.ir
۱۰ حميدرضا رياضي h.riazi@ma.iut.ac.ir
۱۱ فرهاد مددي f.madadi@ma.iut.ac.ir
۱۲ زهرا نوري z.noori@ma.iut.ac.ir
۱۳ حميد وحيددستجردي hamid@ma.iut.ac.ir
۱۴ حميد اشرفي h.ashrafi@ma.iut.ac.ir
۱۵ اميرمسعود پروانيان a.parvanian@ma.iut.ac.ir
۱۶ امين حكيمي زاد a.hakimizad@ma.iut.ac.ir
۱۷ الهام حلواني اناركي e.halvani@ma.iut.ac.ir
۱۸ مسعود خسروي masoud.khosravi@ma.iut.ac.ir
۱۹ مهدي دادفر m.dadfar@ma.iut.ac.ir
۲۰ حميدرضا عابدي مديسه h.abedi@ma.iut.ac.ir
۲۱ جواد عليزاده نوري j.alizadehnoory@ma.iut.ac.ir
۲۲ علي فرزين a.farzin@ma.iut.ac.ir
۲۳ مجتبي نجارزادگان mojtaba.najarzadegan@ma.iut.ac.ir
۲۴ زهره يزداني z.yazdani@ma.iut.ac.ir
۲۵ فرشته سوراني surani1184@yahoo.com
۲۶ سيدعرفان عقيلي e.aghili@ma.iut.ac.ir
۲۷ محمدرضا پاك منش mr.pakmanesh@ma.iut.ac.ir
۲۸ ايمان حاجيان نيا i.hajiannia@ma.iut.ac.ir
۲۹ پيام خسروي p.khosravi@ma.iut.ac.ir
۳۰ صفورا شاه زماني safoora.shahzamani@ma.iut.ac.ir
۳۱ علي شعباني ali.shabani@ma.iut.ac.ir
۳۲ بهزاد صادقي b.sadeghi@ma.iut.ac.ir
۳۳ جليل صالحي jalil.salehi@ma.iut.ac.ir
۳۴ پريناز صالحي كهريزسنگي p.salehikahrizsangi@ma.iut.ac.ir
۳۵ ميلاد طالبيان milad.talebian@ma.iut.ac.ir
۳۶ علي عبيداوي a.obeydavi@ma.iut.ac.ir
۳۷ الميرا كريم زاده e.karimzadeh@ma.iut.ac.ir
۳۸ مرضيه مردعلي m.mardali@ma.iut.ac.ir
۳۹ مريم موذني افاراني maryam.moazeni1@ma.iut.ac.ir
۴۰ مجيد نصوحيان m.nosouhian@ma.iut.ac.ir
۴۱ محسن نهاوندي mohsen.nahavandi@ma.iut.ac.ir
۴۲ حسين وكيلي h.vakili@ma.iut.ac.ir
۴۳ ايمان مقصودي iman.lifeg@gmail.com
۴۴ علي اشرفي نصرابادي ali.ashrafi@ma.iut.ac.ir
۴۵ رعنا باقري rana.bagheri@ma.iut.ac.ir
۴۶ محمد جعفري اسكندري m_jafari@ma.iut.ac.ir
۴۷ ساجده جعفري فرخد sajedeh.jafari@ma.iut.ac.ir
۴۸ نگار عباسي اول negar.abbasi@ma.iut.ac.ir
۴۹ زهرا رضاي مرند z.rezay@ma.iut.ac.ir
۵۰ حميدرضا زماني زاده hr.zamanizadeh@ma.iut.ac.ir
۵۱ مهران سلمليان m.salmaliyan@ma.iut.ac.ir
۵۲ فرشته عادل مهربان f.adel@ma.iut.ac.ir
۵۳ فاطمه غفوري نجف ابادي f.ghafuri@ma.iut.ac.ir
۵۴ موسي فرهاديان mousa.farhadian@ma.iut.ac.ir
۵۵ مهناز فلاحتيان mahnaz.falahatian@ma.iut.ac.ir
۵۶ مينو كرباسي minoo.karbasi@ma.iut.ac.ir
۵۷ فاطمه سادات سيدان fs.sayyedan@ma.iut.ac.ir
۵۸ ندا بهره مندي طلوع n.bahremandi@ma.iut.ac.ir
۵۹ سمانه سلطاني samaneh.soltani@ma.iut.ac.ir
۶۰ محدثه تابش فر m.tabeshfar@ma.iut.ac.ir
۶۱ مهدي حاجي هاشمي m.hajihashemi@ma.iut.ac.ir
۶۲ عصمت داستانپورحسين ابادي esmat.dastanpoor@ma.iut.ac.ir
۶۳ مرتضي داوري m.daavari@ma.iut.ac.ir
۶۴ مريم رحمتي maryam.rahmati@ma.iut.ac.ir
۶۵ سروش سعيدي پور s.saeedipour@ma.iut.ac.ir
۶۶ رويا سعيدي قهه r.saidi@ma.iut.ac.ir
۶۷ جواد صابري هسنيجه j.saberi@ma.iut.ac.ir
۶۸ بهزاد صادقيان لودريچه b.sadeghian@ma.iut.ac.ir
۶۹ عليرضا صنعتي سيچاني alireza.sanati@ma.iut.ac.ir
۷۰ زهرا عامري z.amery@ma.iut.ac.ir
۷۱ مهرداد عجبشيري m.ajabshiri@ma.iut.ac.ir
۷۲ محمد فاضل mohammad.fazel@ma.iut.ac.ir
۷۳ عباس مغني زاده ترشيزي a.moghanizadeh@ma.iut.ac.ir
۷۴ سيدمحمد اهل سرمدي m.ahl@ma.iut.ac.ir
۷۵ فاطمه بهراد f.behrad@ma.iut.ac.ir
۷۶ سامان بهرامي اسفرجاني saman.bahrami@ma.iut.ac.ir
۷۷ ناهيد ترابي nahid.torabi@ma.iut.ac.ir
۷۸ شهرام ديندارلو s.dindarlu@ma.iut.ac.ir
۷۹ حسام رضواني سيچاني h.rezvanisichani@ma.iut.ac.ir
۸۰ سيدعلي سجادي a.sajadi@ma.iut.ac.ir
۸۱ احسان صدري e.sadri@ma.iut.ac.ir
۸۲ الهه مجيدنيا e.majidnia@ma.iut.ac.ir
۸۳ محمدحسين مصلي نژاد mh.mosallanejad@ma.iut.ac.ir
۸۴ زهره سادات نوحي z.noohy@ma.iut.ac.ir
۸۵ مهري هاشم زاده m.hashemzadeh@ma.iut.ac.ir
۸۶ بهاره هومهر b.hoomehr@ma.iut.ac.ir
۸۷ امير قيصريان amirgheisarian@ymail.com
۸۸ سرور صادق زاده s.sadeghzade@ma.iut.ac.ir
۸۹ فاطمه شامرادي f.shamoradi@ma.iut.ac.ir
۹۰ حسن عيسي h.issa@ma.iut.ac.ir
۹۱ هدا اسعدي پور hoda.asp.‎69@gmail.com
۹۲ امير بهجت amir_behjat@yahoo.com
۹۳ محمدمحسن تقي زاده mm.taghizade@ma.iut.ac.ir
۹۴ فروغ جهانشيري f.jahanshiri@yahoo.com
۹۵ فرانك حاج حيدري fa.hajheidari@gmail.com
۹۶ فريده داودي farideh_davoodi@put.ac.ir
۹۷ نوشين رئيسي خيرابادي noosheen.raeisi@gmail.com
۹۸ فريده سليميان فرد salimian-2017@yahoo.com
۹۹ مهشيد شكري shokri_mahshid@yahoo.com
۱۰۰ احسان ضيايي e.ziyaei@ma.iut.ac.ir
۱۰۱ عادل طاهري نيا taherienia@gmail.com
۱۰۲ مسعود عسگري masoudasgary70@yahoo.com
۱۰۳ صادق گلي sadegh.goli@gmail.com
۱۰۴ حسين معيري h.moayyeri@yahoo.com
۱۰۵ پريسا موذن p.moazzen@ma.iut.ac.ir
۱۰۶ سيدمحمدحسين ميرموسوي mohamadashk@gmail.com
۱۰۷ مهتاب وثوق vosoughm@yahoo.com
۱۰۸ ايدين هوشيار aydin.hoshyar@yahoo.com
۱۰۹ فتانه سالمي f.salemi@ma.iut.ac.ir
۱۱۰ جلال كنگازيان كنگازي j.kangazian@ma.iut.ac.ir
۱۱۱ سيده ياسمين حسيني yasamin.hosseini@ma.iut.ac.ir
۱۱۲ مهديس نوري m.noori8888@yahoo.com