رفتن به محتوای اصلی
x

مصاحبه دكتري پرديس دانشگاه

به اطلاع مي رساند مصاحبه دكتري  پرديس رشته مهندسي مواد روز يك شنبه ۲۶/۰۳/۹۸ ساعت 8:30 صبح در محل مركز آموزشهاي ازاد و الكترونيك دانشگاه برگزار مي گردد.

تحت نظارت وف بومی